PAULA BÄR-GIESE ZANGLES


PAULA BÄR-GIESE GEEFT ZANGLESSEN AAN HET HAF 19 3823 TP AMERSFOORT

TEL: 06-49626396 
KvK 32087686  BTW identificatienummer NL 001714893B94

Bank: NL11INGB0002695452

LESPRAKTIJK - ALGEMEEN

Ontwikkeling muzikaliteit - techniek - vele stijlen!
In de lessen staat het plezier in muziek maken centraal!

Paula geeft zowel pianolessen als zanglessen in haar studio aan Het Haf 19 te Amersfoort. De lessen zijn geschikt voor beginners tot en met het toelatingsniveau conservatorium.
De lessen zijn individueel en worden toegesneden op de wensen en capaciteiten van de leerling.
Paula is een zeer ervaren docente (zie ook haar CV). Zij heeft een uitgebreide kennis van de piano- en zang methodiek en de methodes die voorhanden zijn. Op professionele en humoristische wijze kan ze de leerling duidelijk maken hoe een technische moeilijkheid overwonnen kan worden. Zij heeft het vermogen om associatief en beeldend te denken en dit op de leerling over te brengen waardoor de muzikaliteit wordt ontwikkeld en uitgediept. Ze heeft een goed inzicht in de verschillende stijlperiodes en de uitvoeringspraktijk die daarbij hoort. Onder haar leiding kan de leerling een eigen smaak en stijl ontwikkelen.


ZANGLESSEN

Voor wie?
De zanglessen zijn voor beginners tot vergevorderden. Voorkennis (van het notenschrift) is niet nodig. Het is niet nodig om ‘een mooie stem’ te hebben of al goed te kunnen zingen! Kortom: de lessen zijn voor iedereen die zijn of haar stem wil leren kennen en de leuke en uitdagende ontdekkingstocht aan wil gaan. Hierbij maakt Paula niet alleen gebruik van zangoefeningen maar ook van het experimenteren met klank en stem.


Kennismaking
In de eerste les maken de leerling en de docent kennis met elkaar. Wat wil de leerling graag leren, wat kan hij/zij al en welk doel wordt nagestreefd? Kan de docent bieden wat de leerling zoekt? Misschien weet de leerling dat ook nog niet op voorhand, dan wordt dat al zingend in de lessen vanzelf duidelijk. The proof of the pudding is the eating...

Stem beluisteren
De docent gaat luisteren naar de stem van de leerling. Dat lijkt voor beginnende leerlingen heel spannend maar het is echt heel eenvoudig: de docent zingt een paar tonen voor en de leerling doet het na. Hiermee kan de docent niet alleen de stem van de leerling horen maar ook het gehoor inschatten. Daarna wordt er gekeken naar de ademhaling en houding van de leerling.

Vele muziekstijlen
Voor leerlingen die al wat verder zijn wordt er gekeken welke weg bewandeld gaat worden qua repertoire: wordt er begonnen met oude stukken en vandaar uit nieuw repertoire opgebouwd of wil men een frisse start maken met heel nieuwe stukken?
Naar aanleiding van de eerste (paar) les(sen) kan de docent samen met de leerling losse adem- en zangoefeningen en het (nieuwe) repertoire samenstellen. In het repertoire komen de verschillende aspecten van het zingen aan de orde: muzikaliteit, ontwikkeling van technische vaardigheden, verschillende zangstijlen.
De stijlen waarin Paula lesgeeft zijn o.a.: van (heel) oude tot moderne klassieke muziek, musical, lichte pop en songs.
Wanneer de leerling en de docent een goede ‘klik’ met elkaar hebben kunnen de lessen worden voortgezet.

Instrument thuis / opname apparaat
Ook voor zanglessen is het handig om een piano of een ander instrument ter beschikking te hebben, voor het bepalen van de toonhoogte en het voorspelen van de zangmelodie.
Zeer aan te raden is: een geluidsopname maken van een zangles. Dit geeft vaak een beter inzicht wat men heeft gedaan en wat de docent bedoelt met de aanwijzingen.
Verder kan de docent een nieuw stuk voorzingen en/of spelen op de piano, dit kan thuis afgeluisterd worden om het instuderen te vergemakkelijken.

HANDBOEK ZINGEN DOWNLOAD