RIJKSSTUDIO

Een drinkend paar, Jan Havicksz. Steen, 1660 - 1679

RIJKSSTUDIO

Interieur met een moeder die het haar van haar kind kamt, bekend als ‘Moederzorg’, Caspar Netscher, 1669

RIJKSSTUDIO

De speellieden, Jacob Ochtervelt, ca. 1660 - ca. 1682

RIJKSSTUDIO

'De bleekzuchtige dame', Samuel van Hoogstraten, 1660 - 1678

RIJKSSTUDIO

Familietafereel, Jan Havicksz. Steen, 1660 - 1679

RIJKSSTUDIO

Het Sint-Nicolaasfeest, Jan Havicksz. Steen, 1665 - 1668

RIJKSSTUDIO

Binnenhuis met vrouwen bij een linnenkast,

Pieter de Hooch, 1663

RIJKSSTUDIO

De liefdesbrief, Johannes Vermeer, ca. 1669 - ca. 1670

RIJKSSTUDIO

Brieflezende vrouw, Johannes Vermeer, ca. 1663

RIJKSSTUDIO

De zieke vrouw, Jan Havicksz. Steen, ca. 1663 - ca. 1666

RIJKSSTUDIO

Het toilet, Jan Havicksz. Steen, 1655 - 1660

op die wyse van soetROBBERTGHEN


Een schoonen brant / sticht schoonheyt in myn hert

een eedel bant / der eerbaerheyt verwerdt

my in den strick der minnen / waer door ick voel van binnen

een onghewoone smert


Aldus onvry / lyd ick door lieft onrust

in slaeuerny / vliedt ick des vryheyts lust

in treuren moet ick leuen / den strick is my beneuen

het vier wert niet geblust


Hoe salt gemoet ontdecken shertsen pyn

want [h]eusche groet sal haer gedachten zyn

die schoon is ryck van stamme compt wt der minnen vlamme

door dit swaer peinsen myn


Niet dat haer cracht die liefd in my verliest

vrees van veracht t’ontsteken thert bevriest

op dat als d’onbedachte die groot is van geslachte

myn jongher hert belieft


Des hemels heer can dees princesse jent

ist syn begeer my schencken t’een present

wilt doch dees machtich prince bidden so is myn winsche

dat hy blust myn torment
finus


Een schoonen brant / sticht schoonheyt in myn hert  : op die wyse van soetROBBERTGHEN

Paula Bär-Giese - soprano

Hans Meijer - lutes

camera - Joost Honselaar

audio & video editing - photos  - Hans Meijer

AMARILLI - GIULIO CACCINI 1550-1618    Paula Bär-Giese as FLORA

RIJKSSTUDIO

Een stenen buste van Flora

Jan Philip van Thielen 1665