Vrijheid


De filosoof John Gray sprak over vrijheid en maakte mij duidelijk, dat dit een zwakke drift is in het dier “mens”.


Geborgenheid/een thuis hebben, identificatie/een ego hebben, zijn veel sterkere driften. Welk dier doodt een soortgenoot omdat hij andere ideeën aanhangt!?


De andere dieren mankeren ons denk- en verbeelding vermogen en daardoor het besef van geboren worden en de dood die daar onherroepelijk op volgt, kortom van verleden, heden en toekomst.


Daarmee ontberen zij de menselijke zegen, ook met de daarbij behorende vloek. Wij weten dat wij kunnen weten en een intelligent mens beseft daarnaast, dat niemand in staat is het mysterie van leven en dood te doorzien.


Ons denken en onze fantasie rijken door ons taalvermogen “in den beginne was het Woord”,  tot ongekende hoogten, des te dieper kunnen wij vallen.


Dat laatste willen wij niet, terwijl wij weten dat wij sterfelijk zijn en onze eindigheid onherroepelijk tot

verdwijnen leidt. Om dat lot te ontgaan wordt van

alles verzonnen!


Wij de meest innerlijk verscheurde wezens op aarde kunnen dus beter een toontje lager zingen en vandaar uit  het leven respectvoller trachten te benaderen.


ELSE KIJGSMAN.NL