VeerkrachtVeerkracht is het vermogen van een systeem om verstoring te absorberen en zich tijdens veranderingen te reorganiseren, zodat het wezenlijk dezelfde functie, structuur, identiteit en terugkoppelingen blijft behouden.


Synoniemen: weerstandsvermogen, energie, fut, wilskracht,           elasticiteit, rekbaarheid, spankracht, geestkracht, vitaliteit etc.                                                             Toen ik vanmorgen op de televisie Annetje van Zijl over  Allene Tew (1872-1955) “De Amerikaanse Prinses” in haar laatste boek hoorde spreken en daarna in ‘Close Up’ de Ierse Eiline Gray (1878-1976) ontmoette, zocht ik “veerkracht” bij Google (zie boven).


Want dat was de eigenschap die beiden verbond, door welke tegenslag ook, zij wisten steeds weer als een veer terug te springen in hun oorspronkelijke kracht.


Levens die verder niet te vergelijken zijn, wel dochters uit gegoede huizen. Zelfs dat is geen garantie. Veerkracht wel.


Eileen Gray ontwikkelde zich tot avantgardistische binnenhuis architecte. Uiteindelijk ontwierp zij ook haar eigen huizen.


“Scheppen is alles ter discussie stellen” een uitspraak van haar die mij uit het hart gegrepen is. Niets is wat het is, altijd kunnen wij mensen er weer een ander licht op werpen. 


Voorspoed kan in tegenspoed verkeren, maar tegenspoed “baart” voorspoed…daar veer je van op!


ELSE KIJGSMAN.NL