Schubertiade

 

Hoe is het mogelijk dat juist de componist Franz Schubert,  wiens weinig feestelijke uitspraak  “…bestaat er vrolijke muziek? Ik ken ze niet!”, de inspirator is van muziekfestijnen die vanaf 1820 tot heden een begrip zijn in de muziekwereld!

 

Van zijn vader mocht Schubert geen musicus worden, toen hij dat desondanks toch werd, vond hij nooit de erkenning om er van te kunnen leven en bleef hij in hoge mate  afhankelijk van zijn merendeels welgestelde vrienden.

 

Geen carrière, geen eigen huis en haard… hebben we daar de “Schubertiade’ aan te danken! Hoe vreemd kan het verkeren?

 

Er is geen componist waar majeur en mineur, vreugde en verdriet, zo innig en noodlottig verweven zijn  als bij Schubert.

Iedere keer weer onderga ik die wonderschone en tegelijk vervreemdende betovering.

 

Hij ging met zijn bril op naar bed; paraat voor de niet aflatende stroom van ingevingen. Je kunt hem als slachtoffer van zijn gaven zien, maar ook als oerkracht van luisteren, gehoor geven, en acceptatie.  Gemakzucht hoort daar niet bij.

 

Na 31 jaar versleten… maar dank zij deze inzet, overleefde de muziek en blijft deze ook nu nog een bron die ook wij, en dus niet zomaar, steeds weer met nieuwe inzet kunnen herontdekken en beleven.

 

 

Mooi Kerst en Nieuwjaars geschenk de 10de Schubertiade!
ELSE KIJGSMAN.NL