Scheppende aandacht


Het mooiste gereedschap wat wij mensen gekregen hebben is voor mij de intensiteit van onze bewuste aandacht.  “In den Beginne was het Woord…”

niet het begin van het bestaan, maar wel van ‘ons’ bestaan, als een wezen dat in staat is tot denken, verbeelden, ontdekken, nieuw werelden scheppen…afwegen en overleggen en de vrijheid om keuzes te maken.


Wij kunnen kiezen, terwijl we het niet voor het zeggen hebben. Het heelal, de natuur, de wereld verbergen krachten die ons te boven gaan. Toch doen we met z’n allen een flinke duit in het zakje. Ten goede of ten kwade, zelfs dat kunnen we niet overzien.


Wel kunnen wij een hemel en een hel verzinnen en daar als zodanig van alles in laten gebeuren. Zo sterk zelfs, dat we er geheel in op kunnen gaan. Onze geest kan ons in een totaal andere realiteit verplaatsen, zo radicaal, dat we onze naasten als volkomen vreemd kunnen ervaren en kunnen vermoorden. Ook kunnen we onszelf de hemel in prijzen en onszelf dermate ontrouw worden en teniet doen, zodat er geen andere uitweg is dan een zelf gekozen einde.


Niet alleen in de verbeelding, maar ook in de echte wereld zijn de verschrikkingen niet te overzien. Bestaat er eigenlijk wel zoiets een  wereld, zonder inbeelding?


Met “wonderen” ligt het anders. Die zijn moeilijker te traceren. Onze privé verlangens zijn zo overheersend,

dat we ze meestal niet zien.


Doordat ik nu pas op 85jarige leeftijd de rust vind om eenvoudige wonderen pal om me heen waar te nemen, wordt mijn aandacht scheppende kracht.


Het pure aanwezig zijn, wat altijd ieder moment tot de mogelijkheden behoort, in welke omstandigheden je ook verkeert, beoefen ik in de eerste plaats aan de piano, maar het is tegelijkertijd de inspirerende bron van mijn  dagelijkse leven.


Ik ervoer hoe Chiel, mijn man, op het moment dat hij wist dat hij zou sterven, ons, zijn vrouw en kinderen helder zag en mij een  boodschap mee gaf, die blijkt te kloppen.


Daarom is deze aandacht voor mij: “scheppende aandacht”.

Ik schaar dit onder de wonderen van het leven. Wat telt is ze te zien en er iets mee te doen, waar zijn we anders voor op aarde?
ELSE KIJGSMAN.NL