“Scan U zelve”
Een MRI scanner is een fantastische machine die het nodige van ons innerlijk organisme laat zien. De foto’s die van ons genomen worden zijn foto’s van het leven in ons. Het is niet het leven zelf.


Bij het scannen van jezelf , je aandacht naar binnen richten, is dat leven juist de kern. Wij spiegelen ons niet in een machine, maar zijn een organisme wat zichzelf bewust kan gewaarworden.


Een voorbeeld:

Als de palm van je rechterhand de bovenkant van je linkerhand voelt dan ondergaat die bovenkant van je linkerhand het tasten

van je rechterhand… En omgekeerd.  Ze tasten ieder op hun wijze, er vindt een levende uitwisseling plaats.


Het beeld wat deze zelf-scanner oplevert is dus van een totaal andere orde. Maar voor ons mensen niet minder leerzaam!

Wij leren dat ‘voelen’ gepaard kan gaan met ‘gevoeld worden’. Zo kunnen wij dus contact met onszelf krijgen, onszelf bewust ervaren.


Deze zelf-scan is geen machine, maar onze levende aandacht.

Als je je ogen dicht doet en je aandacht zich concentreert op dit wederzijdse tasten van beide handen kom je tot een lijfelijke aanwezigheid waar je U tegen zegt. Raakvlakken ‘raken’ elkaar.

De handen kunnen elkaar zo gevoelsmatig het nodige vertellen.

Als je dit serieus uitprobeert zullen veel meer raakvlakken elkaar kunnen “raken”. Tot binnen in je. Experimenteer! Vind jezelf opnieuw uit!


De Franse filosoof Michel Henry aan wie ik dit handen-voorbeeld ontleen, breidt dit lijfelijke gebeuren uit tot de gehele mens en spreekt langs deze weg van zelfopenbaringen. Dat gaat iets te ver voor het doel van mijn betoog, hoewel het effect van innerlijke rijkdom en rust niet te versmaden is in onze verwarrende tijd.


Ik zie deze zelf-scan, die je ieder moment kunt herhalen, als een intenser contact met je lichaam en vooral als een efficiënte scholing van je aandacht tot diepere aanwezigheid.


De intensiteit van onze innerlijke voorstellingen doet de rest.

In de pianotoetsen raak ik Bach, Mozart of Chopin wezenlijk op dezelfde manier. Vandaar dat ik zonder gehoorapparaat speel en het tasten de kern is.


Dus niet “Ken U Zelve” maar “Scan U Zelve”!
ELSE KIJGSMAN.NL