Resoneren

 

De muziek moet resoneren wie ik ben,  anders kan ik haar niet overbrengen…

 

Deze zin stond in “Trouw” in een interview met pianist Ralph van Raat  

Hij vertelt daarin dat hij op zijn 14de,  de componist Arnold Schönberg op het spoor kwam via diens “6 kleine Klavierstücke” en dat deze onaantrekkelijke klanken een eenduidige boodschap voor hem inhielden en zijn leven zouden bepalen.

 

Als U Ralph van Raat niet kent, kijk dan eens naar zijn website en zie dat dit klopt!

Als pianist in het onalledaagse hedendaagse repertoire is hij een unicum. Een repertoire dat behoorlijk botst met de traditionele muziekwereld.

 

Als een mens, hoe jong hij ook is, luistert en gehoorzaamt aan wat er in hem broedt, kan er heel wat gebeuren! Ralph heeft inderdaad volgens zijn droom en doel, de status van de hedendaagse muziek veranderd.

 

“De muziek moet resoneren wie ik ben, anders breng ik haar niet over”. Het klinkt als  “Hier sta ik, ik kan niet anders”, een aan Luther toegeschreven uitspraak, die minstens zo karakteristiek is voor componisten als Beethoven, Schubert, Schönberg en anderen van hetzelfde kaliber. Meer hedendaags: ”hier ben ik, ik ga er voor!”

 

Bij mij stond rond mijn 12de in een kritiek “dat meisje vreet de piano op!”

Duidelijker kan het niet.  Inderdaad vanaf het moment dat ik de piano aanraakte, 9 jaar, wist ik “dit is het” …en er was geen muzikaal nest!  Maar trouwen en kinderen krijgen  voelde al  heel jong als net zo’n oer bestemming.

 

Iedere geboorte was een wonder, daar kan geen piano tegenop, kinderen zijn een groot geschenk. Een gezin managen is wat anders. Maatschappelijk was het een tijd waarin het normaal was dat het de enige taak van de vrouw was. Wat je er naast deed was luxe, ook al was er een talent waar je niet onderuit kon.  Een dubbele roeping, hoe doe je dat?

 

Net als een zeilboot op zee, zo goed mogelijk laveren.  Hier dus met “wie je bent”!  

Koers houden….  jezelf niet verloochenen. Nietzsche’s uitspraak “wat me niet ombrengt, maakt me sterker” is zo gek nog niet. Vitaliteit is wel een voorwaarde.

 

Ik vreet de piano niet meer op, maar op hoge leeftijd en met slecht gehoor, is het nog altijd de grootste vreugde me steeds weer in te zetten voor de wonderen die in de muziek van Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schubert, Schönberg en al die andere geniën resoneren en door mijn toedoen hopelijk ook bij de luisteraar.


ELSE KIJGSMAN.NL