OorsprongSpreek ik abracadabra als ik uit de oorsprong-laag wil leven?

Daar waar we vanuit geboren worden, waar we vanuit ontstaan?


Of is dit mystiek? Meister Eckhart (1260-1328) heeft daar mooie woorden over gesproken in zijn preken.


Voor mij is het een reëel gevoel, dat ik wel steeds weer verlies.

Een oorsprongsgevoel, veerkrachtig zoals een levenskrachtige grond onder mijn voeten.


Als ik die grond ervaar dan voel ik veerkracht, vanuit mijn zijn en dat vertaalt zich op de toetsen.  In wat ik beleef gaan de toetsen in hun klank bewegen en resoneren.


Dan ben ik goed bezig! Maar o, wat ben ik gauw verstoord.

Gestoord door ik weet niet wat, de geringste gedachte of andere afleiding doet die oorspronkelijke kern verdwijnen. En die heb ik  niet zomaar terug.


Het is goud en dat ligt nu eenmaal niet opgeschept.

Voortdurend moet ik mezelf tot de orde roepen, gebrek aan geduld, aan focus, aan concentratie, aanwezig zijn.


Ik ben dan voor mijn gevoel eigenlijk nergens.


Die oorsprong is er, maar het contact verlies ik om de haverklap.
ELSE KIJGSMAN.NL