InterpretatieJohn Steinbeck schreef in 1952 zijn  roman “East of Eden” op de rechterpagina van een groot schrift en op de linkerkant schreef hij tegelijkertijd dagelijks brieven aan zijn vriend en uitgever Pascal Covici, die 17 jaar later gepubliceerd werden als “Journal of a Novel”.


Door naast de roman het dagelijks commentaar van John Steinbeck te lezen, maak je de ontstaansgeschiedenis van de roman van heel dichtbij mee.

De dagelijkse gang van het scheppingsproces blijft dan tijdens het lezen van de roman door klinken. Deze ‘stapje voor stapje’ details, openen perspectieven die je anders niet ziet.


Wat vooral diepe indruk op mij maakte, was dat in het dagboek zijn andere kijk op de Bijbelse erfzonde naar voren trad. Steinbeck merkte op dat Adam en Eva door het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad wel uit het Paradijs waren verdreven… maar dat zij geen ouders hadden!


Alle mensen die daarna geboren worden zijn kinderen van ouders met alle consequenties van dien. Denk maar aan het verhaal van Kaïn en Abel! Deze ‘tweede erfzonde’ doordesemt het boek.  Dat zag ik pas goed door de manier waarop hij daar in zijn dagboek over sprak.


Mijn ‘overpeinzingen aan de piano’ is ook een soort dagboek naast de praktische studie aan de piano. Muziek is wel veel abstracter dan een roman.


Ik ben nu bezig met de derde Franse suite van Bach. Eerst speel ik de compositie door en daarna oriënteer ik me verder, door over Bach en zijn suites te lezen en diverse historische opnamen van klavecinisten en pianisten te beluisteren.


Uiteindelijk “vergeet” ik deze kennis en leg mijn oor te luister en laat ritme, melodie, polyfonie, harmonie en articulatie tot me doordringen, zonder verdere betweterij.

Dit directe contact met de muziek betekent voor mij ‘authenticiteit’ en dat voelt goed.


Maar onder een authentieke uitvoering van Bach’s  Franse suites verstaan we toch iets anders. Een verantwoorde op historische feiten gebaseerde uitvoering, met het instrument en de uitvoeringspraktijken van die dagen. En dan in het hier en nu!


Zou zo’n dubbele echtheid bestaan? Wie weet!  Een lot uit de loterij, denk ik. Maar Bach’s muziek draagt zoveel waarde in zich, dat het met minder ook al genieten is!


ELSE KIJGSMAN.NL