Accepteren
Tijdens de studie van de Chopin etude op.25 nr.7 , een schitterende nocturne-achtige etude kwam ik tot de ontdekking, dat acceptatie van wat er op dat moment is het toppunt aan concentratie teweeg brengt.


Ik wilde de etude vlekkeloos uit het hoofd kennen en kunnen en was dus zeer resultaat gericht bezig. Het lukte niet en ik werd er gestrest van, dat ik op mijn leeftijd na een leven lang pianospelen zoiets simpels niet voor elkaar kreeg.


Totdat ik in de gaten kreeg, dat ik niet bezig was waarmee ik bezig moest zijn, nl. met de etude van Chopin. Ik was bezig met het “afhebben ”  “klaar komen” en met de strijd die dat kostte.  Het proces zelf sloeg ik over, daar had ik geen tijd voor.


Hoe is het toch mogelijk na zoveel jaren daar weer in te stinken en het mooiste wat me geschonken wordt te laten liggen.


En dat is: het tot bewustzijn laten komen van die fantastische ontroerende muziek, door in alle rust en stilte te luisteren, a.h.w. te proeven van iedere detail , teveel om op te noemen en daar vanuit dan het geheel weer opnieuw te laten  ontstaan.


“On apprends en experiment” leerde ik van Marquerite Long in Parijs.

Je leert door je oor te luisteren te leggen, experimenteren, uitvinden, waarnemen en  ondergaan van wat zich voordoet op al die prachtige momenten.

Niet resultaat belust, wel doelbewust…  En dan is er zomaar volledige aandacht.


Voor ons dagelijks leven geldt precies hetzelfde, hoe vaak doen we niet dingen puur om klaar te zijn voor het volgende. Resultaten tellen!

We zijn niet bezig waar we mee bezig zijn en onze aandacht raakt zoek!


Een ‘eye opener’ was Renee Gude, de Denker des Vaderlands, die opmerkte dat de oorsprong van onze verstrooidheid 15.000 jaar terug ligt, toen we een zwervend voor een zittend bestaan verruilden en de gedachten met ons aan de loop gingen en ze een eigen bestaan gingen leiden.


Zeker 20 jaar zocht ik  om het leven heen, keer op keer “volledige aandacht”.

Oefende ijverig met Zen, Yoga, Mindfulness en gelijk geaarde cursussen.


Je hoeft nergens heen! Het dagelijks leven thuis biedt de beste scholing. Ieder moment van de dag staat ze voor je klaar en is er voor jou!  Gewoon door niets anders te doen dan wat je doet accepteer je dat je niet anders bent dan je bent. 
ELSE KIJGSMAN.NL